Jak je všeobecně známo, pokrok nelze zastavit, ba právě naopak, jeho běh se stále zrychluje. Přesto jsou u nás úklidové firmy, která jako by pokrok zastavily. Používají již po léta stejných košťat a hadrů, stejných saponátů a svůj zkostnatělý úklid provádějí stále stejně. Firma Top Cleaning ovšem přistupuje k vývoji světa jinak.

  • modernizace
  • investice
  • technologie
  • pokrok

Nejsme ani spící úklidová firma, která si nevšimnula, že technologie se vyvíjejí, ani ziskuchtiví škudlilové, kteří veškerý zisk rozdělují mezi majitele firmy. Víme, že technologický pokrok nám přináší každý den nové možnosti, a víme, že zákazník může být zcela spokojený pouze tehdy, pokud předvedeme to nejlepší. A jak může být nejlepší úklid proveden jinak než za použití nejmodernějších úklidových technologií?

Vývoj čisticích strojů i úklidové chemie průběžně sledujeme, nevštěvujeme veletrhy a výstavy těchto úklidových potřeb a pravidelně investujeme do stálého vylepšování strojového parku i používaných čisticích prostředků. Je nemožné, aby existovala šetrná, rychlá či účinná metoda úklidu a my ji nevyužívali.

Naše stroje jsou jedničky v oboru úklidu a chemikálie používáme pouze nezávadné a vysoce účinné. Zkrátka, každou chvilku se možnosti úklidu celosvětově o něco zlepší a my každou chvilku kontrolujeme, jak zlepšit svou vybavenost a tím přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu splnění veškerých Vašich snů o úklidu.

Ano, i pomocí koštěte a hadru lze uklidit. A konečně, i samotné koště by stačilo. A když se objedeme bez hadru, nešlo by oželet i koště? Tato filosofie jiných úklidových firem, kterým jde jen o to, aby předstíraly práci, je nám cizí a je zcela opačná oproti té naší. Ta by byla spíš takováto: Mám koště a hadr. Nebylo by lepší přidat ještě kbelík? A co takhle dát místo studené vody teplou s čisticím prostředkem. A tak dále. Proto jsou naše stroje ty nejlepší a svými výsledky dalece předčíme škudlivé hadráře. To je náš úklid.